Latvijas Banka (1922-1940) Bibliogrāfiskais rādītājs