Izdevums "Latvijas Bankas ēkai - 100"
(Adobe PDF formātā)