Eiropas Centrālās bankas gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 26. un 27. panta un Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 16. panta prasībām.

Eiropas Centrālās bankas gada pārskatā analizēta tautsaimniecības attīstība un monetārā politika, centrālo banku operācijas un darbība, finanšu stabilitāte un integrācija, Eiropas un starptautiskās attiecības, aplūkoti atbildības, ārējās komunikācijas u.c. jautājumi, ietverts Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas institucionālās struktūras un organizācijas raksturojums, Eiropas Centrālās bankas finanšu pārskati ar vadības ziņojumu un neatkarīga revidenta ziņojumu, kā arī pielikumi.

Eiropas Centrālās bankas gada pārskats sagatavots angļu valodā, nodrošinot tā pieejamību visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās (drukātā versija latviešu valodā (līdz 2013. gadam) - ISSN 1830-2904, interneta versija - ISSN 1830-298X).

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās pieejams, izmantojot Eiropas Centrālās bankas interneta vietni (http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta vietnēs.

Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats
E-pub versija

Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskats  (8.00 Mb)E-pub versija (9.22 Mb)

Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats  (8.85 Mb)  E-pub versija (21.66 Mb)

Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskats  (6.06 Mb)

Eiropas Centrālās bankas 2010. gada pārskats  (6.54 Mb)

Eiropas Centrālās bankas 2009. gada pārskats (pdf 8,10 MB)

Eiropas Centrālās bankas 2008. gada pārskats (pdf 5,18 MB)

Eiropas Centrālās bankas 2007. gada pārskats (pdf 4,31 MB)

Eiropas Centrālās bankas 2006. gada pārskats (pdf 3,02 MB)

Eiropas Centrālās bankas 2005. gada pārskats (pdf 3,09 MB)

Eiropas Centrālās bankas 2004. gada pārskats (pdf 3,40 MB)