Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" latviešu valodā iznāk 4 reizes gadā (reizi ceturksnī), sākot ar 2004. gada jūniju, un pieejams tikai interneta versijā (ISSN 1830-0057).

Izdevumā raksturotas pasaules tautsaimniecības attiecīgā perioda norises, aplūkota eiro zonas ekonomiskā, monetārā, finanšu, valūtas kursu un maksājumu bilances attīstība, sniegtas Eirosistēmas speciālistu sagatavotās iespēju aplēses, kā arī eiro zonas statistika.

Izdevums angļu valodā tiek sagatavots katru mēnesi. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis to sagatavo nacionālajā valodā katru mēnesi, bet pārējās nodrošina Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu prasību izpildi, sagatavojot izdevumu (obligāts eiro zonas valstīm) vai nodaļu kopsavilkumu nacionālajā valodā katru ceturksni. Tādējādi minimālajā versijā nacionālajā valodā katru mēnesi tiek publiskots izdevuma ievadraksts, reizi ceturksnī - ievadraksts un nodaļu kopsavilkums, divas reizes gadā ietverot arī makroekonomiskās iespēju aplēses.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības valodās pieejams, izmantojot Eiropas Centrālās bankas interneta lapu (www.ecb.int) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta lapas.

2014

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2014
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2014
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2014
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2014
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2014 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2014 Ievadraksts

 2013

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2013 Ievadraksts un Nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2013 Ievadraksts un Nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2013 Ievadraksts un Nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2013 Ievadraksts un Nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2013 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2013 Ievadraksts

2012

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2012 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2012 Ievadraksts  
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2012 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2012 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2012 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2012 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2012 Ievadraksts

2011

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2011 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2011 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2011 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2011 Ievadraksts un nodaļu kopsavilkums
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2011 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2011 Ievadraksts

2010

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2010
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2010
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2010
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2010
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2010 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2010 Ievadraksts

2009

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2009
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2009
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2009
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2009
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2009 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2009 Ievadraksts

2008

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2008
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2008
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2008
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetena" speciālais izdevums "ECB 10 gadu jubileja"
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2008
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2008 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2008 Ievadraksts

2007

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2007
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2007
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2007
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 4/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 3/2007
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 2/2007 Ievadraksts
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 1/2007 Ievadraksts

2006

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2006
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 09/2006
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 08/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 07/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 06/2006
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 05/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 04/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 03/2006
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 02/2006 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 01/2006 Ievadraksts
 

2005

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2005
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 09/2005
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 08/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 07/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 06/2005
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 05/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 04/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 03/2005
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 02/2005 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 01/2005 Ievadraksts
 

2004

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 12/2004
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 11/2004 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 10/2004 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 9/2004
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 8/2004 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 7/2004 Ievadraksts
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 6/2004
 
Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetens" 5/2004 Ievadraksts