Informatīvi analītisks biļetens "Averss un Reverss" kopš 1996. gada reizi divos mēnešos iznāk latviešu valodā. Tajā tiek publicēti Latvijas Bankas padomes un valdes lēmumu komentāri, Latvijas Bankas darbinieku un citu autoru viedokļi par monetāro politiku un banku sistēmas attīstību, iztirzāti Latvijā un pasaulē lietotie monetārās politikas instrumenti un kredītiestāžu uzraudzības mehānismi.

Cienījamie "Averss un Reverss" lasītāji!

Līdz ar šā Latvijas Bankas biļetena "Averss un Reverss" pēdējā - 2009. gada 4. numura laišanu klajā, vēlamies Jums pastāstīt par pārmaiņām šā izdevuma nākotnē.

Biļetenā "Averss un Reverss" tika analizētas dažādas svarīgas Latvijas tautsaimniecības tendences un norises, piedāvāti Latvijas Bankas un citu speciālistu viedokļi. Šo izdevumu izmantoja augstskolu pasniedzēji un studenti, ekonomikas un finanšu analītiķi, ir iecienījuši bibliotēku apmeklētāji un abonēja valsts un pašvaldību, banku un finanšu institūcijās. Kopš tā iznākšanas sākuma "Averss un Reverss", līdztekus drukātajai versijai, ir bijis pieejams arī Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv. Pateicamies par tiem konstruktīvajiem ieteikumiem izdevuma saturam, ko izdevuma pastāvēšanas gados saņēmām, tiekoties ar augstskolu pārstāvjiem un citiem lasītājiem.

Notikumi ekonomikā noris strauji, tie ir gana sarežģīti, un lasītājs vēlas savlaicīgāku informāciju un analīzi. Tādēļ, sākot ar 2010. gadu, Latvijas Bankas biļetens vairs netiks veidots. Analītiski materiāli, kādi līdz šim tajā tika publicēti, turpmāk būs atrodami Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā Makroekonomiskā analīze. Tas ļaus ne tikai ietaupīt drukāšanas un pasta izdevumus, bet arī operatīvāk publiskot norišu izvērtējumus un speciālistu viedokli. Vienlaikus tā būs iespēja publicēt vairāk visiem interesentiem pieejamus materiālus - tos neierobežos ne drukātā biļetena apjoms, ne izdošanas datums.
Līdz šim publicētie biļeteni tiks saglabāti un būs pieejami Latvijas Bankas interneta vietnē tāpat kā līdz šim.

Iesakām izmantot kopš šī gada 3. ceturkšņa aizsākto Latvijas Bankas "Makroekonomisko norišu pārskatu", kurā vērtētas ārējā sektora un eksporta, finanšu tirgus, iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma, izmaksu un cenu, kā arī maksājumu bilances norises un sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes un to pamatojums.

Latvijas Banka arī turpmāk rūpēsies, lai ekonomikas speciālistiem, tautsaimniecības jomas pazinējiem un visiem interesentiem būtu pieejami un ērti lietojami kompetenti tautsaimniecības analīzes materiāli, tādēļ turpināsim strādāt, lai mūsu informācijas piedāvājumu pilnīgotu.