Monetārās politikas lēmumus Eirosistēmā pieņem ECB Padome. ECB Padomes locekļi ir visu eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji un seši ECB Valdes locekļi. ECB Padomes locekļi ir neatkarīgi savos uzskatos un balsojumā. ECB Padomes mērķis ir rīkoties eiro zonas labā kopumā.

Saistītās tēmas:

Lēmumu pieņemšana Eirosistēmā

Saites:

ECB Padomes sēžu un preses konferenču kalendārs

ECB Padomes sēde Rīgā 13.-14.06.2018.