Latvijas Bankas nozīmīgākie izdevumi ir gada pārskats, "Makroekonomisko Norišu Pārskats", "Finanšu Stabilitātes Pārskats" un "Latvijas Maksājumu Bilance. Latvia's Balance of Payments", kā arī publikācijas un komentāri interneta vietnē "www.makroekonomika.lv".

Latvijas Bankas interneta vietnē "www.bank.lv" pieejamas arī citas publikācijas, kas veltītas kādai no valsts centrālās bankas darbības jomām, piemēram, Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzībai. Interesentiem pieejami Latvijas Bankas speciālistu pētījumi un diskusiju materiāli, kuros atspoguļota Latvijas Bankā veiktā analīze un secinājumi.

Sadaļā "Eiropas Centrālās bankas izdevumi" ietverti saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu prasībām sagatavotie ECB regulāro izdevumu tulkojumi latviešu valodā. Šīs publikācijas angļu valodā un citās ES oficiālajās valodās pieejamas ECB interneta vietnē (www.ecb.europa.eu).

Saites:

Latvijas Bankas publikācijas

http://www.bank.lv/publikacijas/publikacijas/2561

ECB publikācijas

http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html