Ēkas projektu sāka veidot 1898. gadā Krievijas Valsts bankas Liepājas nodaļas vajadzībām. Tās būvprojekta autors bija Liepājas galvenais arhitekts Makss Pauls Berči (Max Paul Bertschy). 1900. gadā Krievijas finanšu ministrs izdeva atļauju būvēt bankas galveno ēku un divas filiāles par kopējo summu 124 722.45 rbļ. Visi ēku stāvu plāni datēti ar 1899. gada 13. martu. Būvniecība ilga līdz 1903. gadam, kad tika pabeigti labiekārtošanas darbi. Vienlaikus ar ēkas būvniecību tika izveidots dārzs un uzbūvēti žogs un trotuārs.


Ēkas centrālajai fasādei raksturīga stila tīrība un atturīgs lietišķums.

 


Būvmasu kārtojums akcentē stūra apjomus, veiksmīgi izceļot  ēku Liepājas pilsētvidē.

 


Būvniecības darbus veica būvuzņēmējs V. Rīge, pilsētas galvenais inženieris J. Bērs, namdaris G. M. Demme un skārdnieks K. Kāns, savukārt trotuārus veidoja M. Gordins. Elegantās sēdmēbeles uzgaidāmajā zālē izgatavoja A. Grossa galdniecība, krāsošanas darbus veica A. Tonigs.

P. Blumberga uzņēmums ieklāja oša un ozolkoka parketu, bet Vikandera un Larsena uzņēmums - linoleju. Kuniceva uzņēmums veidoja telpu sienu un griestu dekoratīvos gleznojumus.

2002. gadā arhitektu birojs "Kronbergs, Kārkliņš un partneri" veica ēkas rekonstrukciju, galvenokārt izdarot iekštelpu pārveidojumus, lai piemērotu tās bankas funkcijām. Vienlaikus tika izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mūra ēka ar eklektisma stilam raksturīgo fasāžu un iekštelpu apdari atbilda sava laika prasībām un bija piemērota bankas funkcijām. Kopējais būvapjoms labi iekļaujas ielas ainavā, bagātinot arhitektūras kopainu. Divstāvu ēkas galvenā ieeja izcelta ar rizalītu un frontonu. Ēkas viengabalainību harmoniski līdzsvaro logu ailu vertikālais izkārtojums un fasāžu horizontālais rustojums. Mākslinieciski interesanti veidotas ieejas durvju vērtnes, kas atbilst kopējai ēkas stilistikai.


Sānu fasāžu elegantais plastiskums un līdzsvarotais risinājums labi iekļaujas pilsētvidē.

 


Centrālās ieejas durvju vērtņu mākslinieciskā apdare. Uzbrauktuve apmeklētajiem ar īpašām vajadzībām.

 


Liepājas arhitektūras vēsturē bankas ēka nozīmīga, jo ir viens no retajiem arhitekta M. P. Berči (1840-1911) īstenotajiem projektiem, kas saglabājis savu ārējo veidolu ar visu triju kompleksa ēku stilistisko vienotību un amatnieciski augsto kvalitāti.