Pārdod transportlīdzekli Volkswagen Tiguan

Latvijas Banka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod transportlīdzekli Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

  • pirmā reģistrācija – 04.10.2013.,
  • nobraukums uz 20.08.2018. – 77 873 km,
  • valsts reģistrācijas Nr. JJ 7447,
  • transportlīdzekļa sākumcena – 11,900.00 EUR (vienpadsmit tūkstošu deviņi simti eiro, t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis).

Auto VW banklv

Izsoles kārtība

Ar izsoles norises kārtību un izsoles pieteikumā norādāmo informāciju var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv vai Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15, iepriekš sazinoties ar Latvijas Bankas kontaktpersonu Eināru Cišu (tālr. 67022550, e-pasta adrese: Einars.Ciss@bank.lv).

Transportlīdzekļa atrašanās vieta – Bezdelīgu iela 3, Rīga. Transportlīdzekļa apskate iespējama līdz 2018. gada 18. decembrim darbadienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar izsoles norises kārtības 12. punktā norādīto kontaktpersonu.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 18. decembrim:

1. iesniedz rakstisku pieteikumu:

– nosūtot pa pastu uz adresi: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, vai
– iesniedzot personiski K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15, iepriekš savu ierašanos saskaņojot pa tālruni 67022550, vai
– nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

2. pirms pieteikuma iesniegšanas pārskaita nodrošinājumu ar maksājuma mērķa norādi "Transportlīdzekļa izsoles nodrošinājums".

Rekvizīti:

saņēmējs: Latvijas Banka, vien. reģ. Nr. 90000158236;
norēķinu konta Nr.: LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0;
saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.

Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā.

Izsole notiks 2018. gada 20. decembrī plkst. 14.00 K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.