Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 30.11.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2018
30.11.201831.10.2018
AKTĪVI18 188 71318 275 458
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 276229 089
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 522 4803 630 763
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 051147 365
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 375 4293 483 398
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem333 258355 820
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem205 452211 885
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro54 45054 450
Galvenās refinansēšanas operācijas 15 70015 700
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3 0815 648
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 778 2688 757 957
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 404 5287 393 905
Pārējie vērtspapīri1 373 7401 364 052
Eirosistēmas iekšējās prasības4 876 5534 862 225
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 597 9914 583 663
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi185 895167 621
PASĪVI18 188 71318 275 458
Banknotes apgrozībā4 434 0764 420 810
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 335 8504 310 454
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 335 8504 310 454
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm19 90019 739
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 654 9501 392 942
Saistības pret valdību314 47325 471
Pārējās saistības1 340 4771 367 471
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0361 037
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem148 074148 682
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 924 3367 271 421
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 924 3367 271 421
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības316 155371 470
Kapitāls un rezerves354 336338 903
Bilances datums: 31.10.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.11.2018
31.10.201830.09.2018
AKTĪVI18 275 45818 094 663
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 089218 139
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 630 7633 603 981
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 365145 601
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 483 3983 458 380
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem355 820336 187
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem211 885154 556
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro54 45043 250
Galvenās refinansēšanas operācijas 15 7004 500
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 6482 236
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 757 9578 741 300
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 393 9057 352 227
Pārējie vērtspapīri1 364 0521 389 073
Eirosistēmas iekšējās prasības4 862 2254 818 086
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 583 6634 539 524
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi167 621176 928
PASĪVI18 275 45818 094 663
Banknotes apgrozībā4 420 8104 402 960
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 310 4544 160 076
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 310 4544 160 076
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm19 73924 263
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 392 9421 516 687
Saistības pret valdību25 471126 971
Pārējās saistības1 367 4711 389 716
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0374 956
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem148 682146 427
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem587
Eirosistēmas iekšējās saistības7 271 4217 169 013
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 271 4217 169 013
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības371 470330 232
Kapitāls un rezerves338 903339 462
Bilances datums: 30.09.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.10.2018
30.09.201831.08.2018
AKTĪVI18 094 66318 062 954
Zelts un zeltā izteiktās prasības218 139220 563
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 603 9813 606 455
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 601145 226
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 458 3803 461 229
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem336 187324 223
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem154 556152 278
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro43 25058 750
Galvenās refinansēšanas operācijas 4 500
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75058 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 23694
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 741 3008 683 812
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 352 2277 292 363
Pārējie vērtspapīri1 389 0731 391 449
Eirosistēmas iekšējās prasības4 818 0864 804 004
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 539 5244 525 442
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi176 928212 775
PASĪVI18 094 66318 062 954
Banknotes apgrozībā4 402 9604 396 257
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 160 0764 173 273
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 160 0764 173 273
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm24 26326 450
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 516 6871 505 870
Saistības pret valdību126 97180 674
Pārējās saistības1 389 7161 425 196
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 9568 959
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem146 427145 649
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem5872 232
Eirosistēmas iekšējās saistības7 169 0137 132 436
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 169 0137 132 436
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības330 232309 753
Kapitāls un rezerves339 462362 075
Bilances datums: 31.08.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.09.2018
31.08.201831.07.2018
AKTĪVI18 062 95417 948 482
Zelts un zeltā izteiktās prasības220 563221 947
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 606 4553 575 671
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 226144 622
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 461 2293 431 049
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem324 223349 587
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 278158 540
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 75058 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 75058 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9441 858
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 683 8128 585 336
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 292 3637 187 300
Pārējie vērtspapīri1 391 4491 398 036
Eirosistēmas iekšējās prasības4 804 0044 762 005
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 525 4424 483 443
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi212 775194 788
PASĪVI18 062 95417 948 482
Banknotes apgrozībā4 396 2574 383 304
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 173 2733 969 744
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 173 2733 969 744
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm26 45021 022
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 505 8701 930 424
Saistības pret valdību80 674480 182
Pārējās saistības1 425 1961 450 242
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem8 9591 260
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem145 649147 954
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 232
Eirosistēmas iekšējās saistības7 132 4366 837 395
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 132 4366 837 395
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības309 753306 379
Kapitāls un rezerves362 075351 000
Bilances datums: 31.07.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 10.08.2018
31.07.201830.06.2018
AKTĪVI17 948 48217 810 651
Zelts un zeltā izteiktās prasības221 947229 033
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 575 6713 616 303
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 622145 867
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 431 0493 470 436
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem349 587348 077
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem158 540107 171
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 75058 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 75058 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm41 8585 098
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 585 3368 555 803
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 187 3007 146 373
Pārējie vērtspapīri1 398 0361 409 430
Eirosistēmas iekšējās prasības4 762 0054 709 449
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 483 4434 430 887
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 788180 967
PASĪVI17 948 48217 810 651
Banknotes apgrozībā4 383 3044 353 942
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 969 7445 268 036
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 969 7445 268 036
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm21 02220 575
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 930 424679 964
Saistības pret valdību480 182212 055
Pārējās saistības1 450 242467 909
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 2601 562
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 954147 393
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 837 3956 640 931
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 837 3956 640 931
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības306 379330 727
Kapitāls un rezerves351 000367 521
Bilances datums: 30.06.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.07.2018
30.06.201831.05.2018
AKTĪVI17 810 65117 970 788
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 033237 971
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 616 3033 687 624
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 867146 410
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 470 4363 541 214
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem348 077351 728
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem107 171116 983
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 750247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 750247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 09814 925
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 555 8038 457 602
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 146 3737 051 589
Pārējie vērtspapīri1 409 4301 406 013
Eirosistēmas iekšējās prasības4 709 4494 688 931
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 430 8874 410 369
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi180 967167 364
PASĪVI17 810 65117 970 788
Banknotes apgrozībā4 353 9424 315 743
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 268 0365 274 601
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 268 0365 274 601
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 57520 634
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem679 964731 308
Saistības pret valdību212 055226 079
Pārējās saistības467 909505 229
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 5621 075
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 393147 067
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 640 9316 729 542
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 640 9316 729 542
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības330 727379 690
Kapitāls un rezerves367 521371 128

Multimediji