Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par ventilācijas iekārtu gaisa filtru piegādi
LB/2019/27 19.03.2019. 02.04.2019. FILTRI SIA 40000 EUR 17.04.2019. - 17.04.2024.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2019/12 NORDIC TEKSTILS SIA 476 EUR 17.04.2019. - 30.06.2019.
Par pakalpojumiem starptautiska semināra norisei
09-47/2019/67 Viesnīca Rīdzene SIA 2472.6 EUR 17.04.2019. - 01.05.2019.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2019/12 BALTIKA LATVIJA SIA 2528 EUR 16.04.2019. - 30.09.2019.
Par multimediju pārveidi
12-47/2019/20 Midis SIA 4080 EUR 16.04.2019. - 26.05.2020.
Par informācijas izvietojuma medijos plānošanu un izvietošanu
LB/2019/24 19.03.2019. 02.04.2019. Media House SIA 38499 EUR 12.04.2019. - 31.12.2020.
Par laboratorijas velkmes galda izgatavošanu
14-47/2019/108 BIO NAMS SIA 1570 EUR 09.04.2019. - 27.05.2019.
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu
LB/2019/7 Compensa Life Vienna Insurance Grou p SE Latvijas filiāle 231357 EUR 01.05.2019. - 30.04.2020.
Par tehniskā projekta izstrādi un tā īstenošanas autoruzraudzību
14-47/2019/81 MULTICOMP SIA 2996 EUR 09.04.2019. - 21.05.2019.
Par digitālās diskusiju sistēmas nomu diskusiju ciklam "Ekspertu sarunas Latvijas Bankā"
09-47/2019/56 KT SERVISS SIA 2381.2 EUR 02.04.2019. - 31.12.2019.
Par Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences materiālu dizaina izveidi un sagatavošanu
09-47/2019/61 Lūse Laura 2000 EUR 02.04.2019. - 13.09.2019.
Par ēkas tehnisko apsekošanu
LB/2019/8 13.02.2019. 26.02.2019. JaunRīga ECO SIA 2470 EUR 29.03.2019. - 03.05.2019.
Par ekspozīcijas satura aprakstu izstrādi
09-47/2019/53 Feldmane Helga 2000 EUR 01.04.2019. - 23.04.2019.
Par pasākumu translācijas un ierakstīšanas nodrošināšanu
09-47/2019/54 LETA SIA 9990 EUR 01.04.2019. - 31.12.2021.
On reimbursement of travel and accommodation costs in relation to the seminar "Aging, Net Wealth and Monetary Policy"
09-47/2019/57 ZEYNEP KANTUR 743.8 EUR 27.03.2019. - 18.04.2019.
Licence reproducēt N. Strunkes mākslas darbus, attēlojot tos kolekcijas monētu informatīvajos materiālos
05-47/2019/8 Autortiesību un komunicēšanās konsu ltāciju aģentūra Latvijas Autoru ap 159.36 EUR 20.03.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Licence reproducēt N. Strunkes mākslas darbus, attēlojot tos uz kolekcijas monētām
05-47/2019/8 Autortiesību un komunicēšanās konsu ltāciju aģentūra Latvijas Autoru ap 321.56 EUR 20.03.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Licence reproducēt N. Strunkes mākslas darbus, izmantojot tos interneta vietnēs
05-47/2019/8 Autortiesību un komunicēšanās konsu ltāciju aģentūra Latvijas Autoru ap 87 EUR 20.03.2019. - 01.09.2019.
Par 2019.gada Latvijas vispārējā atalgojuma datu atskaites un 2019.gada Latvijas finanšu nozares atalgojuma datu atskaites iegādi
03-47/2019/29 Fontes Vadības konsultācijas SIA 2250 EUR 20.03.2019. - 30.11.2019.
Par izglītojošu izbraukuma nodarbību organizēšanu
09-47/2019/40 Naudas plānošanas centrs Biedrība 2950 EUR 12.03.2019. - 01.04.2020.
IP adrešu pārvaldības programmatūras papildu licenču piegāde un uzturēšana
12-47/2019/13 MEN AND MICE EHF 6301 EUR 21.02.2019. - 20.02.2020.
Par plastmasas plombu izgatavošanu un piegādi
LB/2019/6 25.01.2019. 05.02.2019. MODUS TETRA SIA 19600 EUR 14.03.2019. - 01.06.2019.
Par videosistēmas pārvaldības programmatūras uzturēšanu
LB/2018/89 Rewind SIA 105344.92 EUR 14.03.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu
LB/2019/1 17.01.2019. 05.02.2019. G4S Latvia AS 14343.13 EUR 11.03.2019. - 10.05.2019.
Par galda rāmju ar elektriski regulējamu augstumu un galda aprīkojuma piegādi
14-47/2019/56 Attēls R SIA 4237.83 EUR 11.03.2019. - 08.04.2019.
Par Latvijas euro apgrozības un piemiņas un lata un euro kolekcijas monētu un to produktu fotogrāfiju iesaiņojumā sagatavošanu
09-47/2019/26 KONTO SIA 800 EUR 11.03.2019. - 29.12.2019.
Par infografiku un līdzīgu datorgrafikas darbu izstrādi
09-47/2019/20 Grīnvalds Māris 2999 EUR 12.02.2019. - 30.12.2019.
Par Latvijas euro piemiņas un kolekcijas monētu trīsdimensiju grafikas modeļu sagatavošanu
09-47/2019/31 Panic SIA 9990 EUR 06.03.2019. - 31.12.2019.
Par Niklāva Strunkes daiļradei veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi
LB/2018/84 Lietuvos Monetu Kalykla UAB 68864.49 EUR 25.02.2019. - 25.02.2024.
Par mākslinieku portretu sagatavošanu
09-47/2019/25 Savisko-Jēkabsone Santa 1500 EUR 04.03.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par radiostaciju piegādi
14-47/2019/54 RADIOKOMS SIA 7251.43 EUR 04.03.2019. - 31.05.2019.
Par Latvijas Bankas 2018. gada pārskata dizaina izstrādāšanu
09-47/2019/33 Sarkane Līga 1100 EUR 04.03.2019. - 05.04.2019.
Par metodisko ieteikumu izstrādi
09-47/2019/30 Amola Janīna 350 EUR 04.03.2019. - 29.03.2019.
Par monētu bukletu sagatavošanu
09-47/2019/34 Sarkane Inta 1000 EUR 04.03.2019. - 15.07.2019.
Par mākslinieku biogrāfiju sagatavošanu
09-47/2019/29 Muižniece Rūta 1500 EUR 04.03.2019. - 31.12.2020.
Par tulkošanas sistēmas uzturēšanu
12-47/2019/10 K Solutions SIA 7737.19 EUR 28.02.2019. - 02.03.2020.
Par ventilācijas sistēmu tīrīšanu Latvijas Bankas ēkās Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2018/76 Skursteņmeistars, SIA Skursteņmeistars, SIA 16388.37 EUR 27.02.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par interaktīva apmācības multimedija izstrādi
LB/2018/77 20.12.2018. 08.01.2019. Giraffe Visualization Group SIA Giraffe Visualization Group SIA 16450 EUR 25.02.2019. - 05.04.2019.
Upgrade of BPS 1040S-4-30 Banknote Processing Systems
LB/2018/72 Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH 1259740.39 EUR 19.02.2019. - 15.05.2019.
Par ventilācijas sistēmu tīrīšanu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā
LB/2018/76 FN-SERVISS SIA 77898.24 EUR 21.02.2019. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par informatīvā teksta izstrādi monētas "Kaķīša dzirnavas" bukletam
05-47/2019/6 Borgs Jānis 140 EUR 20.02.2019. - 25.02.2019.
Par izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas pasākumos
LB/2019/5 MOOD FOOD Events SIA 13300 EUR 20.02.2019. - 20.02.2021.
Par durvju remontu
14-47/2019/55 Ars Magna SIA Ars Magna SIA 1801.43 EUR 19.02.2019. - 12.03.2019.
Par Latvijas Bankas sabiedrības aptauju "Latvijas gada monēta 2018"
09-47/2019/19 DELFI AS 1184.4 EUR 13.02.2019. - 12.04.2019.
Vecāki līgumi