Ilmars_Rimsevics

Ilmārs Rimšēvičs dzimis 1965. gada 30. aprīlī Rīgā.

Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāti (1983-1990), inženieris ekonomists.

Studējis St. Lawrence University (1988-1989) ASV, saņemot atzinības diplomu.

Absolvējis Clarkson University (1991-1992) ASV, iegūstot maģistra grādu uzņēmumu vadīšanā un organizēšanā.

I. Rimšēvičs bijis Latvijas Tautas frontes Ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks (1989-1990).

Strādājis AS "Latvijas zemes banka" (1990-1992; Starptautisko operāciju daļas menedžeris, Vērtspapīru daļas vadītājs).

Ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 2. jūlija lēmumu I. Rimšēvičs tika apstiprināts par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku.

Ar Latvijas Bankas padomes 1992. gada 27. augusta lēmumu I. Rimšēvičs tika apstiprināts par Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāju.

Ar Latvijas Republikas Saeimas lēmumu 1998. gada 12. februārī I. Rimšēvičs tika atkārtoti apstiprināts par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku.

2001. gada 20. decembrī Ilmārs Rimšēvičs ievēlēts Latvijas Bankas prezidenta amatā.

2007. gada 1. novembrī un 2013. gada 31. oktobrī Latvijas Republikas Saeima Ilmāru Rimšēviču atkārtoti ievēlēja Latvijas Bankas prezidenta amatā uz nākamo sešu gadu periodu, kurš sākas 21. decembrī.

Kopš 2004. gada 1. maija Ilmārs Rimšēvičs ir Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes loceklis un kopš 2014. gada 1. janvāra – arī Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis.

Ar Ordeņu kapitula 2014. gada 14. aprīļa lēmumu Ilmāram Rimšēvičam piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira (komandieris). 2015. gada 23. martā Ilmārs Rimšēvičs apbalvots ar Francijas Goda Leģiona ordeni.