Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no valstu centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm. Tikai ar efektīvas maksājumu sistēmas starpniecību valstu centrālās bankas var veikt arī savu galveno uzdevumu – īstenot monetāro politiku. Valsts maksājumu sistēmas galvenie elementi ir finanšu iestādes un sistēmas infrastruktūra (maksājumu tehniskā un administratīvā pārvalde).

TARGET2-Latvija 

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma EKS

latvijas banka 2018 maksajumu inovacijas