E-pasts: monetas@bank.lv

Rīgas monētu kase
Adrese: K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis: 67022529 vai 67022493

Liepājas filiāles klientu kase
Adrese: Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis: 63480324

Monētu dizaina izstrādes konkursi

Monētu dizaina izstrādes konkurss 2017

7.03.2017

Konkurss tika izsludināts 2017. gada janvārī, un tajā tika meklētas idejas sižeta, dizaina un/vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai. To paredzēts izlaist jau decembrī. 

Atklātajā konkursā kopumā tika iesniegti 42 darbi (informācija par darbiem apskatāma prezentācijā), ko vērtēja Latvijas Bankas monētu dizaina komisija. 

  1. vieta "Medus" (autors – Artūrs Analts);
  2. vieta "H2OABC" (autors – Mārcis Kalniņš);
  3. vieta "Zelta vērtības" (autors – Artūrs Šēnfelds).

Medus 641

 

 

Monētu dizaina izstrādes konkurss 2015

2.03.2015

Turpinot Latvijas un vispārcilvēcisko vērtību stāstu monētu mākslā, Latvijas Banka izsludināja atklātu inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursu. Savus priekšlikumus sižeta, dizaina vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai bija aicināti iesniegt mākslinieki un mākslas studenti.

Atklātajā konkursā kopumā tika iesniegti darbi ar 54 devīzēm, ko vērtēja Latvijas Bankas monētu dizaina komisija.

1. vieta piešķirta mākslinieka Mārča Kalniņa darbam "Z134M".

2. vietu nolemts nepiešķirt nevienam darbam.

3. vieta piešķirta 2 darbiem:

  • Artūra Analta darbam ar devīzi "Valters Caps",
  • Ivara Drulles darbam "Šķīvis".

Veicināšanas prēmijas piešķirtas 3 darbiem:

  • Artūra Analta darbam "Daugava",
  • Tatjanas Raičiņecas un Anetes Šalmas darbam "Brīvība 123",
  • Rūdolfa Strēļa darbam ar devīzi "RUZ02".

 

Inovatīvas jubilejas vai piemiņas monētas dizaina koncepcijas izstrādes atklātā konkursa rezultāti

1.03.2013

Gandrīz 20 gadu ar jubilejas un piemiņas monētu starpniecību Latvijas Banka veido stāstu par Latviju, tās vēsturiskajām, kultūras un emocionālajām vērtībām nacionālā un starptautiskā kontekstā, radot monētas ar netradicionālu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu. Ne mazāk svarīgs arvien bijis šo monētu mākslinieciskais veidols.

Sagaidot atjaunotā lata jubilejas gadu, Latvijas Banka aicināja izstrādāt priekšlikumus satura un dizaina ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēja laist apgrozībā 2013. gada nogalē.

Konkursam tika iesniegti 53 darbi.

Inovativa-moneta-2013

Latvijas Banka 2013. gada 14. novembrī, laida apgrozībā sudraba piemiņas monētu "365", kas piedāvā intelektuālu un eksaktu traktējumu par laika un pārmaiņu tēmu. Šī monēta pieliek simbolisku punktu atjaunotā lata laika nogrieznim.

Monētas mākslinieks ir Paulis Liepa, tā kalta Nīderlandes kaltuvē Koninklijke Nederlandse Munt. Uz monētas redzama riņķa līnija, kas simbolizē 360 + 5 grādus, ietverot arī laika atskaites punktu.

365 rev 165365 av 165