Rādītāja tvērums

Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību,mājsaimniecību, mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju un valdības noguldījumu atlikumi mēneša beigās Latvijas monetārajās finanšu iestādēs (izņemot Latvijas Banku).

Noguldījumi

MFI klientu kontos uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem noguldītie naudas līdzekļi.

Monetārā finanšu iestāde (MFI)

Centrālā banka, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, naudas tirgus fonds un cita finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestāde, kuras pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija.

ne-MFI

Klienti, kuri nav MFI, t.sk. valdība, ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, alternatīvo ieguldījumu fondi, citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Papildu informācija

Dati statistikas datubāzē INTS

Dati Latvijas Bankas interneta vietnē

Statistika > Dati > MFI bilances un monetārā statistika > MFI bilances un monetārās statistikas rādītāji > 14.abcdef tabula

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs