Tautsaimniecības finanšu aktīvi

Tautsaimniecības finanšu aktīvi – tautsaimniecības īpašumā esošie finanšu līdzekļi.

Finanšu aktīvi sastāv no maksājumu instrumentiem, finanšu prasībām un ekonomiskajiem aktīviem. Tie ir ar līgumiskām prasībām noteikti likvīdi aktīvi, piemēram, akcijas, vērtspapīri, noguldījumi bankās.

Finanšu kontu statistikā tautsaimniecības finanšu aktīvi ir finanšu instrumentu aktīvu kopējie atlikumi.

Papildu informācija

Dati statistikas datubāzē INTS

Apraksti

Statistika > Dati >Finanšu kontu statistika >Apraksti

Infografiki

Statistika > Dati >Finanšu kontu statistika >Infografiki

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs