Tekošais konts

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo preču, pakalpojumu, sākotnējo ienākumu un otrreizējo ienākumu plūsmas starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.

Papildu informācija 

Dati statistikas datubāzē INTS

Apraksti

Statistika > Dati > Maksājumu bilances statistika > Apraksts

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs