Sākot ar 2016. g. 27. jūniju ceturkšņa finanšu kontu statistikas dati tiek publicēti Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS.