en
Aktualizēts: 19.09.2019
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 6389
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 3.2 4.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q2  3.0   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VII 1.3 1.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VII 1.4 4.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 VIII 5.9 6.3
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q2 4.2 7.5
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2019 VIII 3.1 2.7
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 VIII 0.2 -0.1
       
Eksports (milj. eiro) 2019 VI 982.9 1070.4
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VI -8.2 13.5
Imports (milj. eiro) 2019 VI 1208.8 1371.9
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VI -11.9 9.8
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 VI -225.8 -301.5
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q2 -97 35
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q2 -1.3 0.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2019 Q2 -62 23
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 VIII 596.8 723.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 VIII 34.1 34.3


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.