en
Aktualizēts: 14.08.2019
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 6389
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 3.2 4.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q2  3.0   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VI 0.8 2.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 VI 2.1 5.2
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 VII 6.0 6.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 4.6 8.1
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2019 VII 3.0 2.7
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 VII -1.0 -0.8
       
Eksports (milj. eiro) 2019 V 1068.3 1096.6
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 V -2.6 12.4
Imports (milj. eiro) 2019 V 1430 1316.9
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 V 8.6 12.8
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 V -361.7 -220.3
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q1 288 201
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q1 4.2 3.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2019 Q1 132 105
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 VI 679.2 477.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 VI 33.7 34.5


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.