MFI bilances un monetārās statistika. Dati līdz 2013. gada decembrim

MFI bilances un monetārās statistika. Dati līdz 2004. gada 3. ceturkšņa beigām

15. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi
(18. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim)

Pirms 2005. gada 1. janvāra izmantotā sektoru klasifikācija