Banku sistēmas monetārie rādītāji

Sākot ar datiem par 2019. gada janvāri dati pieejami datubāzē INTS.

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti12291.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1260.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 948.00
Latvijas devums M214500.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -12.30
Latvijas devums M314488.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6356.10
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3651.50
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2704.50
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13341.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3371.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi841.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3212.10
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti12347.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1282.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 938.50
Latvijas devums M214568.10
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -13.70
Latvijas devums M314554.40
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)5992.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3661.50
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2331.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13276.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3336.80
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi940.50
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3707.50
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11731.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1196.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 936.20
Latvijas devums M213863.40
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.10
Latvijas devums M313852.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6201.10
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3497.70
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2703.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13257.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3191.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1120.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3602.30
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11672.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1110.80
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 934.20
Latvijas devums M213717.70
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.10
Latvijas devums M313706.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6403.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3777.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2626.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13180.30
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3153.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi771.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3554.50
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11515.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1140.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 926.70
Latvijas devums M213582.20
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.00
Latvijas devums M313571.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6230.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3677.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2552.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13139.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3129.90
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi954.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3531.40
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11515.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1140.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 926.70
Latvijas devums M213582.20
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.00
Latvijas devums M313571.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6230.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3677.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2552.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13139.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3129.90
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi954.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3531.40

Multimediji