Tabulu saraksts

1. tabula. Latvijas un eiro zonas mājsaimniecību struktūra demogrāfisko raksturlielumu dalījumā

2. tabula. Dalība reālajos aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

3. tabula. Reālo aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

4. tabula. Reālo aktīvu struktūra (procentos)

5. tabula. Dalība finanšu aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

6. tabula. Finanšu aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

7. tabula. Finanšu aktīvu struktūra (procentos)

8. tabula. Latvijas mājsaimniecību kopējo aktīvu struktūra (procentos)

9. tabula. Dalība parādsaistībās mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

10. tabula. Parāda mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

11. tabula. Parāda struktūra (procentos)

12. tabula. Mājsaimniecību finansiālās ievainojamības rādītāji

13. tabula. Džini koeficienti

14. tabula. Neto bagātība un tās struktūra, ņemot vērā urbanizācijas līmeni (tūkst. eiro)

15. tabula. Neto bagātība mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

16. tabula. Mājsaimniecību ienākumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

17. tabula. Pārtikas un komunālo pakalpojumu patēriņš

18. tabula. Īslaicīga lietojuma preču kopējais patēriņš

19. tabula. Kredītu pieejamības ierobežojumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā