Naudas tirgus indeksi RIGIBOR un RIGIBID

Indekss / Termiņiuz nakti1 diena1 nedēļa1 mēnesis3 mēneši6 mēneši12 mēneši
RIGIBOR0.120.120.130.160.260.430.64
Citadele Banka0.100.100.100.130.200.400.60
DNB Banka0.150.150.150.170.250.450.65
Hipotēku banka0.120.120.130.160.250.400.70
Nordea0.120.130.150.230.530.630.72
SEB banka0.110.110.120.120.290.390.56
Swedbank0.090.090.090.090.150.300.51
UniCredit Bank0.130.130.150.200.300.500.70
 
      

Indekss / Termiņiuz nakti1 diena1 nedēļa1 mēnesis3 mēneši6 mēneši12 mēneši
RIGIBID0.030.030.030.040.090.230.43
Citadele Banka0.030.030.030.030.100.250.45
DNB Banka0.030.030.030.050.070.250.45
Hipotēku banka0.020.020.030.040.100.200.44
Nordea0.020.030.030.030.030.130.22
SEB banka0.030.030.030.030.170.270.44
Swedbank0.010.010.010.010.050.200.41
UniCredit Bank0.030.030.050.050.150.250.40
 
      

Šobrīd kotēšanas sarakstā iekļautās bankas:
1. AS Citadele banka
2. AS DNB banka
3. VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
4. Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
5. AS "SEB banka"
6. "Swedbank" AS
7. AS "UniCredit Bank"

Lai veicinātu naudas tirgus attīstību, kopš 1998. gada 12. janvāra Latvijas Banka aprēķina indeksu RIGIBID starpbanku noguldījumu procentu likmēm un RIGIBOR starpbanku kredītu procentu likmēm. Aprēķinos tiek izmantotas naudas tirgū aktīvāko banku kotētās naudas tirgus procentu likmes (banku loks var mainīties). Augstākā un zemākā procentu likme tiek atmesta, un no atlikušajām aprēķina vidējo aritmētisko procentu likmi. Indeksus aprēķina 7 dažādiem termiņiem katru darbadienu plkst. 12.00.

Sākot ar 2010. gada 1. novembri Latvijas Bankas interneta lapā papildus aprēķinātajām RIGIBID un RIGIBOR likmēm tiek publicētas arī kotēšanas sarakstā iekļauto banku kotētās naudas tirgus procentu likmes.

Multimediji