Spēkā stāšanās datums

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

 16.03.2016.

 0.00

 

Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme (līdz 2013. gada decembrim)

ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme (sākot ar 2014. gada janvāri)

Svarīgākā no ECB galvenajām procentu likmēm ir galveno refinansēšanas operāciju procentu likme. Lēmumus par procentu likmēm pieņem ECB Padome.

Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas operācijas, kuras reizi nedēļā veic izsolēs ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi. Šo operāciju termiņš parasti ir 1 nedēļa. Fiksētas procentu likmes operācijām centrālās bankas naudas cena noteikta jau iepriekš atbilstoši monetārās politikas nostājai. Mainīgas procentu likmes operācijām monetārās politikas īstenošanai tiek izteikta kā minimālā procentu likme, kas kalpo kā apakšējā robeža centrālās bankas naudas cenai. Galvenajām refinansēšanas operācijām ir izšķiroša nozīme Eirosistēmas tirgus operāciju mērķu sasniegšanā, un tās nodrošina lielāko daļu banku sektora refinansējuma.

Saistītās tēmas

ECB Padomes sanāksmes

Monetārās politikas lēmumi

Monetārās politikas instrumenti

Saites

ECB Padomes sēžu un preses konferenču kalendārs

http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html