Informāciju par Latvijas valsts ilgtermiņa likmēm konverģences novērtēšanai publicē Latvijas Banka "Makroekonomisko Norišu Pārskata" 1. tabulā, kā arī savas interneta lapas sadaļā (Statistika - Galvenie rādītāji - MFI bilances un monetārā statistika). Savukārt Eiropas Centrālā banka katru mēnesi publicē Eiropas Savienības valstu ilgtermiņa likmes konverģences novērtēšanai. Igaunijai tiek publicēts atsevišķs procentu likmes rādītājs.