23.a tabula Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū
dati no 1994. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim