21. tabula. Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
Dati no 2004/I līdz 2019/II

38. tabula. Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjomi MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām eiro
Dati no 2014/XII līdz 2019/II

Piezīme: Dati, kas iepriekš tika publicēti 39. tabulā, ir iekļauti 21. tabulā.