• Kas ir maksājumu bilance

    Maksājumu bilance ir statistikas pārskats par darījumiem starp vienas valsts rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem (statistiķu terminoloģijā - nerezidentiem) noteiktā periodā (mēnesī, ceturksnī, gadā). Tā raksturo valsts un pārējo pasaules valstu tautsaimniecību mijiedarbību un sniedz plašu informāciju par pārrobežu darījumiem.

  • Ko atradīsi vienīgi finanšu kontos?

    Nekur citur statistikas lietotāji nevar iegūt tik operatīvus finanšu instrumentu datus par mājsaimniecībām kā par tautsaimniecības sistēmas integrētu sastāvdaļu kā vienīgi ceturkšņa finanšu kontu statistikā. Tas lieti noder operatīvai tautsaimniecības norišu analīzei un lēmumu pieņemšanai. Par to, kas ir finanšu konti, kam ir svarīgi šie dati un kāds ir Latvijas Bankas staistiķu ieguldījums vairāk šajā rakstā.

  • IKP ātrais novērtējums. Vai laicīgums ņem virsroku pār precizitāti?

  • Viena no nozīmīgākajām LB funkcijām - statistika

Multimediji