• Zelts kā ieguldījums

    Centrālās bankas un citus institucionālos ieguldītājus atrēķinot, daļu zelta pieprasījuma pasaulē veido individuāli pircēji – ļaudis dažādās pasaules malās, kas iegulda zeltā uzkrātos brīvos līdzekļus vai iegādājas zelta dārglietas. Vai zeltu joprojām meklē kā drošāku ostu uzkrājumiem finanšu tirgu vētrās, un tas kalpo kā sava veida pēdējās instances valūta? Vai centrālo banku darbošanās, kontrolējot procentu likmes, liek dzeltenajam metālam arvien vairāk zaudēt pozīcijas ieguldījumu dažādošanā?

  • Zelts pasaules centrālo banku ārējās rezervēs

    Zelts pasaules finanšu tirgos joprojām ir izplatīts finanšu aktīvs – ieguldījums  (nevis tikai vienkārši prece vai izejmateriāls), lai arī tā loma iepriekšējā gadsimta gaitā ir stipri mazinājusies. Kāda ir valstu centrālo banku politika attiecībā uz zelta rezervju veidošanu - to audzēšanu vai samazināšanu? Kādas tendences bijušas vērojamas iepriekšējās desmitgadēs un beidzamās globālās krīzes gaitā?

  • Latvijas Bankas zelta vēsture

    Daira Brunere

Multimediji