E-pasts: monetas@bank.lv

Rīgas monētu kase
Adrese: K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis: 67022529 vai 67022493

Liepājas filiāles klientu kase
Adrese: Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis: 63480324

Monētu dizaina komisija

Latvijas Bankas monētu tapšanā iesaistīta īpaši izveidota Latvijas Bankas Monētu dizaina komisija (sākotnēji - Monētu sižetiskā risinājuma komisija), kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Tās sastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents. Kopā ar bankas darbiniekiem šajā komisijā darbojas Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti un mākslinieki.

Monētu dizaina komisija konsultē Latvijas Banku:

 • iesaka monētu un to programmu tēmas,
 • ierosina monētu izstrādes veidus,
 • izvēlas māksliniekus monētu dizaina izstrādei,
 • novērtē mākslinieku izpildīto darbu,
 • novērtē monētu kalumu paraugus.

Monētu dizaina komisijas sastāvs

Ilmars_Rimsevics_mdk
Ilmārs Rimšēvičs
Monētu dizaina komisijas priekšsēdētājs,
Latvijas Bankas prezidents
Laimonis Šēnbergs

Laimonis Šēnbergs
Monētu dizaina komisijas priekšsēdētāja vietnieks, mākslinieks,
Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas dizaina un mākslas speciālists


Perfekcionists, pedantiski prasīgs pasūtītājs naudas kaltuvēs. Ciena kvalitāti un prot to pieprasīt no māksliniekiem. Ja komisiju pielīdzinātu cilvēkam, tai būtu Laimoņa sirds.

Jānis Blūms

Jānis Blūms
Monētu dizaina komisijas loceklis,
Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs

Lietišķi emocionāls vai emocionāli lietišķs - viss atkarīgs no konkrētā brīža prioritātes. Cenšas noturēt līdzsvarā debesis un zemi.

Kristaps Ģelzis

Kristaps Ģelzis
Monētu dizaina komisijas loceklis, mākslinieks

Izkopts profesionālisms un bagāta radošā darba pieredze dažādos tēlotājas mākslas žanros. Laikmetīga, modernās pasaules estētikā balstīta tēlu izjūta, konceptuāla pieeja, oriģināla nacionālās tēlainības un simbolisko elementu interpretācija.

Reinis_Jakovlevs
Reinis Jakovļevs
Monētu dizaina komisijas loceklis,
Latvijas Bankas Tehniskās pārvaldes vadītājs
 Sandra Krastiņa

Sandra Krastiņa
Monētu dizaina komisijas locekle, māksliniece

Vieda tēlotājas mākslas pratēja, kas spēj iespējamo monētas zīmējumu saskatīt un parādīt tā, kā citi to nesaredz vai vismaz neiedomājas. Sandras gleznotājas gaume un dizaina prakse ikdienišķajā darbā garantē prasīgu vērtētāju ikvienai topošo monētu skicei.

Imants Lancmanis

Imants Lancmanis
Monētu dizaina komisijas loceklis, mākslinieks, mākslas zinātnieks


Tikpat grandiozs un izsmalcināts kā viņa pārraudzītā Rundāles pils. Stilu un heraldikas lietpratējs, konsekvents kultūras vērtību cienītājs.

Jānis Stradiņš

Jānis Stradiņš
Monētu dizaina komisijas loceklis, akadēmiķis
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs

Enciklopēdiskas vēstures zināšanas un cilvēcisks tuvums kultūras pasaulei viņam devušas priekšrocību īstajā brīdī konstatēt (vai pamatoti apšaubīt) īsto faktu. Neizsmeļami enerģisks domātājs, ideju ģenerētājs.

Ramona Umblija
Ramona Umblija
Monētu dizaina komisijas locekle, mākslas zinātniece,
Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajā darbāPatīkami strīdīga un ar dāsnu kultūras pasaules pienesumu. Urdīgi vaicājot, rosina domāt. Organizējusi aptauju par iespējamo lata izskatu.


Pieaicinātā zinātniskā konsultante

Janīna Kursīte

Janīna Kursīte
Literatūrzinātniece Janīna ir latviskuma enciklopēdija. Mūsu tautas kultūrizglītība, īpaši folklora un zīmes, ir viņas valstība.

Grūti iedomāties vēl citu latvieti, kas būtu tik zinošs šai jomā, tik dāsns savās zinībās dalīties un tik rosīgs tām veidot pieminekļus monētu zīmējumu veidā.


Monētu dizaina komisijā līdzdarbojušies arī:

 • Ilmārs Blumbergs
 • Maruta Brūkle
 • Modris Ģelzis
 • Uldis Mārtiņš Klauss
 • Brunis Rubess
 • Vaira Vīķe-Freiberga
 • Imants Ziedonis

Latvijas Bankas Monētu dizaina komisija iesaka jubilejas un piemiņas monētu (turpmāk tās sauksim par kolekcijas monētām) un to programmu tēmas, izvēlas māksliniekus dalībai monētu dizaina izstrādes konkursos, vērtē mākslinieku veikumu un palīdz monētu kaluma paraugu kontrolē.

Attēlos
2013. gada 22. novembra MDK žūrijas sēdē tika vērtēti piecu mākslinieku priekšlikumi Apgaismības laikmeta darbinieka Gotharda Frīdriha Stendera 300 gadu jubilejai veltītajai 5 eiro sudraba kolekcijas monētai. Pēc vairāk nekā stundu ilgām diskusijām MDK žūrijas balsojumā par labāko atzīts mākslinieka Aigara Ozoliņa darbs, kas vēl tiks koriģēts un uzlabots atbilstoši MDK ieteikumiem.

Kā raksta mākslinieks, "aplūkojis dabas parādības ap mums, Stenders savu lasītāju ved ārā no Kurzemes, no Pētera Bīrona hercogvalsts, rāda, cik plaša ir zemeslode". Kā atgādina A. Ozoliņš, Stendera "Augstas gudrības grāmatas" mērķis bija zemnieku prāta apgaismošana reliģiski tikumiskā nozīmē.

Mākslinieka piedāvājumā redzams tēvs un dēls, kas apskata Dieva radītās pasaules dabas jaukumu.