E-pasts: monetas@bank.lv

Rīgas monētu kase
Adrese: K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis: 67022529 vai 67022493

Liepājas filiāles klientu kase
Adrese: Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis: 63480324

Artūrs Analts

Mākslinieka monētas
Plastikas veidojumi

Artūra Analta darbos kritiski tiek vērtēti politiskie, kultūras un vides jautājumi. Viņa darbi tiek radīti, izmantojot pētniecisku pieeju un nebaidoties eksperimentēt ar inovatīviem materiāliem, tehnoloģijām un mērogiem. Artūra Analta metodoloģija ir konsekventa – katra darba tēma nosaka tajā izmantoto materiālu un formu, bet rezultāts vienmēr ir emocionāli spēcīgs.

Dzimis 02.02.1991. Rīgā.

Darbojas dizainā, tēlniecībā, arhitektūrā, grafikā un objektu un izstāžu dizainā.

Beidzis Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu (2011) un absolvējis Centrālo Sentmārtina mākslas un dizaina koledžu Londonā (Central Saint Martins College of Art And Design, University of Arts; Apvienotā Karaliste; 2014), kur specializējies produktu dizainā.

2013. gadā Artūrs Analts kopā ar Rūdolfu Strēli nodibināja starpdisciplināru dizaina studiju "Variant Studio" un izstrādā dažāda mēroga projektus, sākot ar pudelēm, krēsliem un beidzot ar lieliem konkursa projektiem. Aktīvi strādā Rīgā un Londonā.

Artūra Analta darbi ir Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja kolekcijā un vairākās privātās mākslas kolekcijās Eiropā. Piedalās izstādēs kopš 2013. gada. Pēdējos gados viņa radītie darbi ieguvuši pirmās vietas dažādos konkursos.