E-pasts: monetas@bank.lv

Rīgas monētu kase
Adrese: K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis: 67022529 vai 67022493

Liepājas filiāles klientu kase
Adrese: Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis: 63480324

Arvīds Priedīte

Mākslinieka monētas
Plastikas veidojumi

Plašajā, spilgtām, atšķirīgām personībām bagātajā latviešu tekstilmākslinieku saimē allaž bijis pamanāms ar negaidītiem kompozicionāliem risinājumiem, īpaši ar gobelēna tehnikā austo objektu telpiskumu, iekļaujot un izceļot tā nozīmi tēlainībā. Telpiskumu bieži vien veiksmīgi apvieno ar atsevišķu tēlu vai kompozīcijas daļu hiperreālistisku atveidojumu (Durvis (1977); Via Appia (1979); Kāda cilvēka atdzimšana (1983); Senču laiva (1984) u.c.). 20. gs. 80.–90. gados, kad latviešu dekoratīvi lietišķajā mākslā aktuāli kļūst lielu, tautai sevišķi svarīgu, pat liktenīgu tēmu risinājumi, izmantojot folkloras tēlus un motīvus, A. Priedīte rada smeldzīgi lirisko Bārenītes slavināšanu I (1988) un Bārenītes slavināšanu II (1991). Ar izmeklētiem kompozīcijas un tēlainības paņēmieniem mākslinieks prot satuvināt senatni ar mūsdienām, piešķirt attēlotajam laika un jēgas dziļuma dimensiju. Negaidīts, asprātīgs domgājiens, koncentrēta, no visa liekā atskaldīta izteiksme, vīrišķīga savaldība ar silta, pat maiga liriskuma piesitieniem – tāds ir Arvīds Priedīte visās radošajās izpausmēs.

Dzimis 22.10.1946. Salacgrīvā.

Beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļu (1967) un Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu (1972).

Darbojas tekstilmākslā, dizaingrafikā, plakātā, pēdējos gados visvairāk interjeru izveidē, kur arī liek lietā savus hiperreālista dotumus.

Izstādēs piedalās kopš 1971. gada. Pārstāvējis Latvijas tekstilmākslu kā nozares, tā lielās kopizstādēs Latvijā un ārvalstīs – Itālijā, Francijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā u.c. Personālizstāde Rīgā 1983. gadā.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1976. gada.

Darbi glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejakrājumā un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijā.

Ieguvis Latvijas PSR Mākslinieku savienības medaļu par gada izcilāko radošo sniegumu (1984).