E-pasts: monetas@bank.lv

Rīgas monētu kase
Adrese: K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis: 67022529 vai 67022493

Liepājas filiāles klientu kase
Adrese: Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis: 63480324

Edgars Folks

Mākslinieka monētas
Plastikas veidojumi

Dzimis Saldus rajona Zaņas pagastā.

Darbojas glezniecībā, stājgrafikā, lietišķajā grafikā, animācijā, pastmarku un monētu dizaina jomā.

Pāri simtam ilustrētu grāmatu.