E-pasts: monetas@bank.lv

Klientu kase
Adrese: Bezdelīgu ielā 3, Rīgā
Tālrunis: +371 67022722

Nacionālais uzņēmējs

Monētas priekšpuse (averss)
Augšdaļā vietots QR kods ar vēstījumu uzņēmēju nākamajai paaudzei, kreisajā pusē – gadskaitlis 2016, lejasdaļā – uzraksts LATVIJA.

Monētas aizmugure (reverss)
25 reljefi izstrādātas skaldnes simbolizē uzņēmējdarbībai veltītos gadus; augšdaļā – uzraksts 5 EURO, zemāk – slīpi vietots uzraksts NACIONĀLAIS UZŅĒMĒJS.

Monētas josta
Gluda.

Tehniskie dati
Nominālvērtība: 5 eiro
Svars: 30.30 g
Desmitstūra malas garums: 12.00 mm
Metāls: 925° sudrabs
Kvalitāte: proof
Maksimālā tirāža: 3 000
Kalta 2016. g. UAB Lietuvos monetų kalykla (Lietuva)

Mākslinieki
Grafiskais dizains: Paulis Liepa
Plastiskais veidojums: Ivars Drulle

Apbalvojumi
Starptautiskajā konkursā "The Coin of the Year" ("Pasaules gada monēta")  monēta "Nacionālais uzņēmējs" uzvarēja nominācijā "Gada mākslinieciskākā monēta" (Most Artistic Coin). (2018)

Atzīmējot Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienu vai domājot par valsts nākotni, prātā paturams tas, ka valsts politiskā neatkarība nav iespējama bez tās ekonomiskās patstāvības, ko nodrošina arī nacionālie uzņēmēji, kas rada darbvietas un maksā nodokļus.

Valsts tautsaimniecības stabilitāte ir tās iedzīvotāju labklājības garants, un pamatus tai sāka veidot tie uzņēmīgie, drosmīgie un atbildīgie cilvēki, kuri tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas dibināja uzņēmumus, veiksmīgi vadīja tos cauri valsts ekonomiskās attīstības līkločiem un tagad ar gandarījumu var atskatīties uz paveikto.

20. gs. 90. gadi Latvijā bija laiks, kad tautsaimniecība, tikko sākusi darboties saskaņā ar brīvā tirgus principiem, bija pareizāko attīstības ceļu meklējumos. Tas bija arī nopietns pārbaudījums cilvēku godprātībai, jo daudz vieglāk bija izvēlēties "ātro naudu", bet sarežģītāk klājās tiem, kuri jau tolaik mēģināja domāt un strādāt ilgtermiņā un veidoja ilgtspējīgu attīstības modeli, orientējoties uz pievienotās vērtības radīšanu.

Dažādos laikmetos veidojušās progresīvās inteliģences kustības iedvesmojušas ne tikai nacionālo mākslas un kultūras vērtību radīšanu, bet arī uzņēmējus, kuri pratuši saskatīt saikni starp sava uzņēmuma un attiecīgās nozares attīstību un tautsaimniecības dzīvotspēju. 19. gs. jaunlatviešu kustība aizrāva tautsaimniekus, kas ar darba rezultātiem piepildīja jēdzienu "nacionālais uzņēmējs", bet 20. gs. nogalē Latvijā veidojās uzņēmēju paaudze, kam izdevies radīt stabilu pamatu darba turpināšanai daudzviet pasaulē izglītību ieguvušajiem jaunajiem uzņēmējiem.

Latvijas ekonomisko izaugsmi noteicis arī nacionālo uzņēmēju godprātīgs un neatlaidīgs darbs, no vienkāršām komercstruktūrām spējot izveidot ilgtspējīgus, sociāli atbildīgus un konkurētspējīgus uzņēmumus, kuri saglabā būtiskās vērtības un vienlaikus rod jaunus risinājumus un izmanto unikālas tehnoloģijas. Darbojoties mainīgā vidē, ko ietekmē iekšzemes un starptautiskie faktori, uzņēmēju spēja orientēties tirgos un ekonomiskajās norisēs līdz ar gatavību elastīgi reaģēt ļauj paturēt un pat palielināt tirgus daļu Eiropas valstu tirdzniecībā un veiksmīgi gādāt par augošā iekšzemes pieprasījuma apmierināšanu. Tas ir ceļš uz sabalansētu maksājumu bilanci un arī uz iedzīvotāju labklājības vairošanu, augot nodarbinātībai un darba samaksai. Nacionālie uzņēmēji veido uzņēmīgu valsti un dara cerīgus tās piederīgos Latvijā un pasaulē.

Arī bezskaidrās naudas norēķinu nozīmei nostiprinoties, uzņēmēju un skaidrās naudas ceļi neizbēgami turpina krustoties, bet šī ir īpaša tikšanās. Latvijas nacionālo uzņēmēju nopelniem veltītā eiro kolekcijas monēta ir cieņas apliecinājums viņu darbam un ieguldījumam valsts ekonomiskās neatkarības un nacionālās pašapziņas stiprināšanā.*

Monētas reversā ir 25 reljefi izstrādātas skaldnes, kas simbolizē uzņēmējdarbībai veltītos gadus, bet aversā iestrādāts QR kods ar vēstījumu uzņēmēju nākamajai paaudzei: "STRĀDĀ AR DROSMI, UZŅĒMĪBU UN ATBILDĪBU!" Monētas averss ir gluds, simbolizējot plašo darba lauku, kas nākamajām paaudzēm jāpiepilda ar savām vērtībām. Monētā iekodēta vēsts – Latvijas attīstību virza godīgs, neatlaidīgs darbs. Tā mirdz kā dārgakmens, rādot, cik nozīmīgs Latvijai ir nacionālais uzņēmējs.

* Latvijas Banka pateicas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un būvniecības uzņēmumam SIA "Arčers" par sadarbību monētas idejas īstenošanā.