Saskaņā ar 2013. gada 16. septembra Latvijas Bankas noteikumiem Nr. 124 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi" prasībām, komersantam, kurš atbilst minēto noteikumu 2.6. punkta prasībām, ir jāreģistrējas Latvijas Bankā kā skaidrās naudas apstrādes iestādei.

Skaidrās naudas apstrādes iestādes reģistrācijas paziņojums 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet 67022880 vai rakstiet cash@bank.lv 

Skaidrās naudas apstrādes iestāžu reģistrs 

Tiesību akti

Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā

Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi