en
Aktualizēts: 11.10.2019

 

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja amata vieta (pieteikšanās termiņš - 25.10.2019.)

Latvijas Banka kā vienu no būtiskākajiem sabiedrības informēšanas avotiem uztur savu galveno interneta vietni – www.bank.lv, kura ir papildināta ar vairākām tematiskām un izglītojošām vietnēm (makroekonomika.lv, naudasskola.lv. e-monetas.lv). Latvijas Bankas interneta vietņu attīstības un uzturēšanas komanda meklē kolēģi, kas palīdzēs attīstīt un papildināt vietņu funkcionalitāti, kā arī rūpēsies par to raitu darbību ikdienā.

Tādēļ aicinām darbā tīmekļa vietņu attīstības projektu vadītāju uz vakanto

informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja vietu

Informācijas sistēmu pārvaldē.

Nepieciešamās prasmes un iemaņas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) informācijas tehnoloģiju, komunikācijas zinātnes vai informācijas pārvaldības jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā (izpildē iesaistīto pušu saziņas koordinēšana, darbu izpildes kontrole, budžeta pārvaldība), pieredzi tīmekļa vietņu attīstības projektu vadībā uzskatīsim par priekšrocību;
 • mūsdienu tīmekļa tehnoloģiju pārzināšana un prasme tās pielietot biznesa prasību nodrošināšanā;
 • pieredze darbā ar izmaiņu pieprasījumu pārvaldības sistēmu (piemēram, Azure DevOps, Atlassian Jira, RedMine);
 • ļoti vēlama pieredze darbā ar interneta vietņu mitināšanu mākoņpakalpojumu platformās Microsoft Azure vai Amazon AWS.
 • pieredze darbā ar git koda repozitorijiem (piemēram, GitHub, Azure DevOps, TFS) vismaz apskates režīmā;
 • izpratne un praktiska pieredze iteratīvu izstrādes procesu vadībā (piemēram, Scrum);
 • vēlama publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas pieredze;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski).

Nozīmīgākie pienākumi:

 • interneta vietņu funkcionalitātes izmaiņu pārvaldība, t.sk. koordinējot izstrādātāju un infrastruktūras uzturētāju darbu;
 • Latvijas Bankas interneta vietņu darbināšanas infrastruktūras pārzināšana, resursu pārvaldība;
 • interneta vietņu funkcionalitātes un veiktspējas testēšana;
 • dalība citu Latvijas Bankas tīmekļa sistēmu attīstības projektos.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu stabilā darba vidē un draudzīgā kolektīvā;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas
 • (Mēneša darba algas amplitūda no 1800 EUR līdz 2400 EUR)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 25. oktobrim uz e-pastu Atlase@bank.lv.
Uzziņas pa tālr. 67022318.

Informācijas sistēmu izstrādātāja amata vieta (pieteikšanās termiņš - 25.10.2019.)

Latvijas Bankas Informācijas sistēmu pārvalde izstrādā, attīsta un uztur virkni nozīmīgu valsts līmeņa informācijas sistēmu – Kredītu reģistru, maksājumu sistēmas, t.sk. Zibmaksājumu un Zibsaišu platformas, statistikas sistēmas. Tāpat tiek izstrādātas un attīstītas iekšējo procesu efektīvai norisei nepieciešamās sistēmas un servisi, t.sk. dokumentu elektroniska aprite un vadības procesu elektronizācija. Jaunu risinājumu izstrāde un esošo platformu modernizācija un attīstīšana ir nepārtraukts process, kurā piedalās vairāk nekā 20 izstrādātāji. Aicinām pievienoties komandai, piesakoties uz vakanto

informācijas sistēmu izstrādātāja vietu

Informācijas sistēmu pārvaldē.

Nepieciešamās prasmes un iemaņas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) informācijas tehnoloģijās;*
 • divu gadu darba pieredze tīmekļa bāzētu informācijas sistēmu izstrādes jomā;*
 • pieredze darbā ar Microsoft C# servera puses risinājumiem;
 • ļoti vēlama specializācija tīmekļa risinājumu klienta puses programmatūras izstrādē, izmantojot TypeScript valodu, React vai Angular platformas;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas, t.sk. profesionālās terminoloģijas pārzināšana;
 • uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu pildīšanā, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu, spēja strādāt komandā;
 • radošums, prasme izvērtēt nestandarta situācijas un rast piemērotākos risinājumus.

Nozīmīgākie pienākumi:

 • jaunu informācijas sistēmu, t.sk. elektronisko dokumentu pārvaldības risinājumu un elektronisko servisu jomā, izstrāde;
 • esošo informācijas sistēmu pilnveide.

Piedāvājam:

 • darba vietu sakārtotā un programmatūras izstrādei piemērotā darba vidē;
 • darbu ar Microsoft tehnoloģiju saimes rīkiem (Visual Studio, Azure Devops Server), to papildinot ar plaši lietotu citu pušu programmatūru – git, Node.JS, ElectronJS , Docker, u.c.
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un papildināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
  (Mēneša darba algas amplitūda no 1600 EUR līdz 3000 EUR).

* Izskatīsim arī tādu informācijas tehnoloģiju pēdējo kursu studentu pieteikumus, kuriem ir vismaz viena gada darba pieredze informācijas sistēmu izstrādes jomā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 25. oktobrim uz e-pastu Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Iepirkumu komisijas sekretāra amata vieta (pieteikšanās termiņš - 01.11.2019.)

Latvijas Banka kā valsts iestāde savu uzdevumu īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu, preču un būvdarbu iepirkumus veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Būtiska nozīme ikviena iepirkuma veiksmīgā norisē ir Latvijas Bankas iepirkuma komisijas raitam darbam, ko ikdienā nodrošina iepirkuma komisijas sekretārs.

Ja jums ir pieredze protokolu un lietišķās sarakstes dokumentu sagatavošanā un to aprites organizēšanā, kā arī pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmām, ja spējat ātri izprast un piemērot praksē normatīvo aktu prasības, ja esat precīzs, atbildīgs un vienlaikus atvērts un komunikabls, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

iepirkuma komisijas sekretāru

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē
Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļā

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – informācijas un komunikācijas zinātnēs, tiesību zinātnēs) vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze juridiskajā jomā, biroja darba organizācijas vai dokumentu pārvaldības jomā;
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu, spēja ātri apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • lietišķās sarakstes un protokolēšanas prasmes;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze publisko iepirkumu jomā un darbā ar valsts informācijas sistēmu  "Elektronisko iepirkumu sistēma".

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • kārtot Latvijas Bankas iepirkuma komisijas lietvedību un nodrošināt iepirkuma dokumentu pārvaldību;
 • protokolēt Latvijas Bankas iepirkuma komisijas sēdes un veikt iepirkuma procedūras dokumentēšanu;
 • sagatavot, apstrādāt un reģistrēt iepirkuma procedūras dokumentus Latvijas Bankas dokumentu pārvaldības sistēmās, organizēt un kontrolēt iepirkuma dokumentu darba plūsmas;
 • veikt iepirkumu reģistrāciju un apstrādi valsts informācijas sistēmā "Elektronisko iepirkumu sistēma";
 • veikt saraksti ar ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem;
 • konsultēt Latvijas Bankas darbiniekus iepirkuma dokumentu sagatavošanas un iepirkuma procedūras jautājumos.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

(Mēneša darba algas amplitūda no 1200 EUR līdz 1800 EUR)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 1. novembrim uz e-pastu Atlase@bank.lv .

Uzziņas pa tālr. 67022318.