en
Aktualizēts: 20.08.2019

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 22.05.2019.)*

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati