Eiropas Kontu sistēma 2010 (EKS 2010) ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE)

Latvijas Republikas sektoru saraksti

 

Starptautisko organizāciju kodi

Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"

Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"