Procentu likmju statistika

Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas16.11.-23.11.2018.-0.40
Līdz 1 mēnesim24.11.-30.11.2018.-0.40
1-3 mēnešu24.10.-31.10.2018.-0.40
Ilgāk par 3 mēnešiem01.09.-07.09.2018.-0.40
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas24.11.-30.11.2018.0.01
Līdz 1 mēnesim24.11.-30.11.2018.5.18
1-3 mēnešu01.03.-07.03.2018.1.00
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)10/20182.93
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)10/20185.21
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)10/20185.09
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)10/20184.56
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)10/20180.10
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)10/20180.00
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)10/20180.50
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)10/20180.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20181.03
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20180.29
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20181.42
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20180.22
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20172.64
Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)
 
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas16.11.-23.11.2018.-0.40
Līdz 1 mēnesim24.11.-30.11.2018.-0.40
1-3 mēnešu24.10.-31.10.2018.-0.40
Ilgāk par 3 mēnešiem01.09.-07.09.2018.-0.40
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas24.11.-30.11.2018.0.01
Līdz 1 mēnesim24.11.-30.11.2018.5.18
1-3 mēnešu01.03.-07.03.2018.1.00
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)10/20182.93
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)10/20185.21
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)10/20185.09
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)10/20184.56
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)10/20180.10
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)10/20180.00
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)10/20180.50
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)10/20180.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20181.03
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20180.29
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20181.42
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)10/20180.22
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20172.64
Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)

Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)

Multimediji